(06139)32074
71504 вул Курчатова б.33 м.Енергодар Запорізька обл. Україна
Режим роботи садочка 5.45 - 17.45.

Річний план роботи

ІІ. Завдання на 2013-2014 навчальний рік:

 

 

·         з метою успішної реалізації завдань освітніх ліній «Дитина у соціумі», «Мовленнєвий розвиток дитини» нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти спрямувати роботу вихователів на формування комунікативних навичок та зв’язного мовлення дітей шляхом використання на заняттях та в повсякденному житті технології «ситуативного діалогічного мовлення».

·         з метою усунення проблем щодо збереження здоров’я дітей та корекції вад опорно-рухового апарату організувати впровадження в освітній процес дошкільного закладу здоров`язбережувальну технологію М.М. Єфименка «Горизонтальний пластичний балет».

·         в межах роботи з молодими педагогами та з метою розвитку їх професійної компетентності організувати постійно діючий практикум з формування вміння спостерігати та аналізувати.

·        Модернізація підходів у роботі з родинами та розвиток партнерських відносин між закладом та сім`єю.

 

ІІІ. Методична робота з кадрами

 

Мета: 1. Підвищення рівня індивідуальної та спеціальної компетенції педагогів.

            2. Підвищення якості навчально – виховного процесу в ДНЗ.

 

Блоки, форми роботи

Тема, зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення, корекція

Блок 3.1. Підвищення рівня професійної компетентності педагогів

Семінари

Проблемні семінари.

 

жовтень 2013р

інструктор з фізичної культури

 

І.Ключові аспекти  «Горизонтального пластичного балету»

Координатна сітка

 Збирання та складання предметів

 Оживлення предметів

 В тісноті, та не в обіді

 Джунглі

 Композиції з обладнанням та тренажерами

Естафета

Малюємо музикою образ без предметів

2. Три умови, три ступеня складності програми «пластик – шоу»

 За наслідуванням

Самостійно, але за необхідною допомогою

Фристайл

ІІ. Педагогічні стереотипи у взаємодії з дитиною

грудень 2014р

методист

 

1.    Заняття №1

 

 

 

Однозначне сприймання навколишнього світу – з точки зору дорослого

 

 

 

 Друковане слово апріорі правильне і є поза усякими сумнівами.

2.Заняття№2

Починати навчання малюка треба якомога раніше

Західна система освіти краща за вітчизняну

Навчати дошкільника легко

ІІІ. Мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації

жовтень 2013р

методист

 

Заняття як провідна форма роботи з розвитку мовлення та навчання рідної мови

 

 

 

Методичні аспекти проведення спеціальних занять із розвитку мовлення

Специфіка організації занять інтегрованого типу

 Види занять інтегрованого типу

Засоби й методи роботи з розвитку мовлення

 Полілог як один з ефективних методів мовленнєвої роботи

 Індивідуальна мовленнєва робота поза межами організованого навчання

Вікові особливості розвитку мовлення дошкільників

Рекомендації для вихователів щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять

 

 

Семінари - практикуми

 

 

 

І. Профілактика жорстокого поводження з дітьми

1.Мотиваційний модуль

квітень 2014р

методист

На виконання листа Міністер-ства освіти і науки молоді та спорту України від 05.02.2013р №1/9-74

 

Окреслення проблеми семінару, обґрунтування її актуальності

 

 

 Вправа «Асоціація імені»

2.Теоретичний модуль

Інформаційне повідомлення «Жорстоке поводження з дітьми та його наслідки»

3.Креативно – пошуковий модуль

Вправа «Шеренга»

Вправа «Синквейн»

Тренінг «Виховання любов’ю»

Енергізатор «Австралійський дощ»

Вправа «Меморандум»

4. Підсумково – рефлексивний модуль

Вправа «Валіза, м’ясорубка, кошик»

Підбиття підсумків семінару. Перегляд фільму «Я сюди більше не повернусь»

ІІ. Коректурні таблиці як стимул пізнавальної та мовленнєвої активності

жовтень 2013р

методист

 

Заняття 1 «Коректурні таблиці як засіб стимулювання мовленнєвої активності дітей

 

 

 

Мовленнєві можливості дошкільного дитинства

Коректурні таблиці: вимоги та можливості застосування

Рекомендації щодо виготовлення коректурних таблиць

Рекомендації щодо роботи з коректурними таблицями

Використання коректурних таблиць на заняттях

Практичні вправляння роботи з коректурними таблицями. Інтелектуально – мовленнєві завдання.

Заняття 2 «Коректурні таблиці як стимул пізнавальної активності дошкільників»

Завдання та організація роботи з коректурними таблицями

Використання коректурних таблиць на заняттях

Особливості розвитку пізнавальної самостійності дошкільників

Секрети дидактичної рамки

 Інтелектуально – мовленнєві вправи, завдання, ігри до коректурних таблиць.

ІІІ.  Технологія інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку «Казкові лабіринти гри» автора В.В. Воскобовича

 

березень 2014р

методист

 

І. Теоретична частина

 

 

 

Коротка біографічна довідка про автора технології В.В. Воскобовича.

 

 

 

2.Особливості розвиваючих ігор В.В. Воскобовича.

Широкий віковий діапазон учасників гри.

Багатофункіональність розвиваючих ігор.

Варіативіність ігрових завдань та вправ.

Творчий потенціал кожної гри.

Конструктивні елементи.

 

 

Казкова огранка.

Образність та універсальність.

Емоційна культура гри.

Різноманітні можливості використання.

Пріоритетність у виборі гри.

3.Особливості технології В.В. Воскобовича «Казкові лабіринти гри».

 Принципи технології

Розвиваюча середа. Фіолетовий ліс.

Способи реалізації технології.

Завдання технології

4.Етапи освоєння ігор дітьми та роль дорослого на кожному етапі.

5. Форми організації дитячої діяльності.

Логіко – математичні ігри.

Інтегровані ігрові заняття.

Спільна ігрова пізнавальна діяльність.

Самостійна ігрова діяльність

ІІ. Практикум. «Використання розвиваючих ігор

В.В. Воскобовича під час організації освітнього процесу».

березень

2014

методист

 

Розвиваюча гра «Коврограф Ларчик», склад, опис.

 

 

 

Дидактичні вправи з Коврографом.

Гра «Пелюстки», способи використання в роботі з дітьми дошкільного віку.

«Кораблик Бризг – бризг», «Чарівна вісімка» - ігри на розвиток математичних здібностей.

 

 

Геоконт – гра на розвиток творчого конструювання.

Квадрат Воскобовича – гра на розвиток логіки та уяви.

 

Педагогічні тренінги

Вихователь — людина двох професій: педагог та актор

листопад 2013р

методист

 

 

Привітання.  Вправи «Цікава фігура»,  «Актори-дошкільники», «Ми з тобою схожі»

 

 

 

Історія про себе «Море талантів»

Вправа «Педагогічний театр»

Міні-лекція «Театральна творчість як соціокультурний феномен».

Вправа «Через вушко голки»

Метод «Драматична педагогіка»

Релаксація

ІІ. Психофізична свобода у професійній діяльності педагога

листопад 2013р

методист

 

Вступна частина

 

 

 

Визначення очікувань учасників Вправа «Маленький острів»

Робота в групах. Вправа «Малюємо стихію»

Вправа «Я — твій дарунок»

Історія «Я — твій дарунок»

 

Школа молодого вихователя (Школа пед-майстерності, наставництво)

Практикуми

 

 

 

І. Грамота для дошкільнят

вересень 2013р

методист

 

Найважливіші питання, пов’язані з навчанням дітей грамоти

 

 

 

Базові лінгвістичні знання, якими має володіти вихователь

Дидактичні вимоги до заняття з грамоти

Практичні вправляння, щодо розбору слова

ІІ. Аналіз та самоаналіз педагогічної діяльності

 

жовтень 2013р

методист

 

Зміст професійних умінь, сутність аналізу й самоаналізу

 

 

 

Демонстрування способів виконання педагогічного аналізу

Удосконалення та закріплення аналітичних умінь у процесі самостійного виконання завдань, (аналіз педагогічних ситуацій, розв’язання педагогічних задач, розробка та аналіз конспектів занять, використання варіативних творчих завдань)

 

 

Практичне виконання дії аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності вихователя

ІІІ. Партнерська взаємодія педагога з дитиною

вересень 2013

методист, психолог

 

Технологія психолого – педагогічного проектування взаємодії дорослого з дітьми «Радість розвитку»

 

 

 

Особливості партнерської взаємодії дорослого з дітьми під час занять

Умови реалізації партнерської взаємодії під час продуктивної діяльності

Пошуково – дослідницька діяльність як засіб стимулювання пізнавальної активності вихованців.

Взаємодія з батьками: партнерство заради дитини

Зміни в роботі педагогів як чинник зміни позиції дітей

 

            Консультації

 

Робота з батьками майбутніх першокласників по підготовці дітей до школи

вересень

2013р

практичний психолог

 

Побудова навчальної ситуації: крок за кроком

січень 2014р

методист

 

Труднощі у спілкуванні? Допоможе гра!

лютий

2014р

методист

 

«Мовний прорив»       у колі батьків

лютий

2014р

 

методист

 

Особливості розвитку дитячого організму та їх вплив на патологію хребта. Вправляння порушень постави та сколіозів

квітень 2014р

методист

 

Правильна постава: що необхідно знати батькам і педагогам.

квітень 2014р

Сестра медична старша

 

Створення умов для реабілітації дітей з порушеннями опорно – рухового аппарату.

квітень 2014р

методист

 

Відкриті покази.

Взаємовідвіду-вання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3.2. Удосконалення професійної творчості

 

 

 

 

 

 Нетрадиційні форми (май-стер – класи, клуби, творчі лабораторії)

Майстер - клас

І. Створення мультимедійної презентації

грудень 2013р

методист

 

Рекомендації щодо створення мультимедійної презентації

ІІ. Вчимося творчо взаємодіяти

січень 2014р

методист,

психолог

 

Вправа «Компліменти»

 

 

 

Гра «Павутинка»

Інтерактивна вправа «Шість капелюхів»

Вправа «Придумай нове призначення»

Тренінг «Розв’язуємо проблеми за алгоритмом»

Інтерактивна вправа «Аукціон»

Ігрова вправа «День із життя вихователя»

Практична вправа «Експеримент»                                         

 

Круглий стіл.

Цей важливий ранній вік…

жовтень 2013р

практичний психолог, методист

 

 

Група (творча, ініціативна,

проблемна

 

 

 

 

Конкурси, огляди

 

 

 

 

Блок  3.3. Самоосвіта

З метою самоосвіти опрацювати:

● методичні посібники, що будуть використовуватися в роботі упродовж навчального року;

· Педагогічні читання Лютова, Моніна, «Шпаргалка для взрослых»; Масару Ібука «Після трьох уже пізно»

● ППД, що буде вивчатися і впроваджуватися у практику роботи ДНЗ у 2009-2010 н.р.

 

 

 

 

З метою надання методичної допомоги:

● систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів;

● систематично здійснювати дидактичне тестування педагогів;

● знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями. Базовим компонентом дошкільної освіти;

·     проводити взаємовідвідування занять;

З метою підвищення ефективності педагогічної діяль­ності, адаптації до стилю роботи ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до роботи.

протягом навчаль-ного року.

завідувач, методист

 

Блок 3.4. Педагогічна рада

І.Підготовка педагогів до оптимальної педагогічної діяльності у новому навчальному році

08.2013р

 

 

ключові завдання розвитку доступності якісної освіти

у 2013-2014.( Інструктивно – методичний лист МОН України від 20.06.2013 №1/9-446 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році»).

завідувач

 

 

організація і зміст навчальної та виховної діяльності дітей у 2013-2014 н.р. за Базовим компонентом дошкільної освіти (обговорення плану роботи)

методист

 

затвердження  освітніх програм, розподілу занять на тиждень,  види та форму планування.

методист

 

 

ІІ. Партнерська взаємодія колективу дошкільного закладу з батьками як запорука успішного особистісного розвитку дитини                                                                                           

12.2013р.

 

 

Батьківство і виховання батьків: проблеми та пошуки шляхів взаємодії

     завідувач

 

 Про досвід роботи педагогів щодо використання  форм та методів взаємодії  з  батьками за технологією «Радість розвитку»  (презентація)

педагоги

 

 

Проект співпраці дошкільного закладу з родинами вихованців. Модель напрямів співпраці дошкільного закладу і сім`ї.(круглий стіл)

методист

 

Ефективність використаних педагогами  методів та прийомів  роботи з батьками (довідка)

завідувач, методист

 

Аналіз анкетування педагогів та батьків

 

практичний психолог

 

Дотримання рухового режиму (довідка)

завідувач, методист

На виконання педради №

ІІІ. Вплив комунікативно – мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дитини.

03.2014р

 

 

Оптимізація  мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному середовищі дошкільного навчального закладу (доклад)         

завідувач

 

Імідж сучасного педагога та його роль у вихованні особистості дошкільників (інформація)

практичний психолог

 

Культура педагогічного спілкування як ефективний засіб впливу на формування особистості дитини (практикум)

методист

 

Про стан мовленнєвого розвитку дітей (довідка)

завідувач, методист

 

Результативність навчально – виховного процесу з дітьми старшого віку (довідка)

 

 

завідувач, методист

 

IV.Підсумок та планування роботи

05.2014р

 

 

результати освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2013-2014 н.р.

 

методист

 

організація життєдіяльності дітей раннього віку. Комплексне вивчення.

методист

 

моніторинг соціально – психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання у школі.

психолог

 

аналіз рівня рухового розвитку дітей дошкільного віку. Підсумки державного тестування.

інструктор з фізичної культури

 

стан виконання річного плану роботи.

завідувач

 

Блок 3.5.

Атестація педагогічних кадрів

З метою якісного підвищення професійної майстерності педагогів:

● видати наказ по ДНЗ про підготовку та проведення атестації в 2013-2014 н.р.;

● атестувати у 2013-2014 н.р. педагогів: Афанасенко Т.Г., Воробйову Л.С., Гумовську Л.М., Мардар А.Р., Невмиваку І.К., Шаталіну Н.В.

● вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації;

● видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити педколектив з наслідками атестації.

протягом року

завідувач, методист

 

Курсова перепідготовка

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

● забезпечити докурсовими і післякурсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси при ЗОІППО

протягом року

завідувач, методист

 

Участь у методичній роботі міста та області

систематично відвідувати  методичні об’єднання міста:

 ММО музичних керівників.

протягом року

Дорошенко С.М.

Терентьєва О.А.

 

ММО «Відродження національної культури».

протягом року

Макаревич С.Г.

 

ММО вихователів з зображувальної діяльності

протягом року

Пучинська О.В.

 

ММО вихователів старших груп ДНЗ

протягом року

Шаталіна Н.В.

 

ММО вихователів – методистів ДНЗ міста

протягом року

Афанасенко Т.Г.

 

ММО інструкторів з фізичного виховання

протягом року

Марієнко Н.М.

 

ММО вихователів груп дітей раннього віку

протягом року

Зайцева В.В.

 

ММО вихователів з навчання українського мовлення

протягом року

Бабенкова І.Г.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


 

    Добавить отзыв
         
    Заполните обязательное поле
    Введите код с картинки